Ugunsdrošības pakalpojumi

Šī ir mūsdienīga un svarīga USS Security kā apsardzes pakalpojumu sniedzēja piedāvāta iespēja:

USS Security veic objekta ugunsaizsardzības iekārtu novērtējumu, izstrādā nepieciešamo tehnisko dokumentāciju un piedāvā tādus pakalpojumus kā:

  • audits un konsultācijas,

  • darbinieku apmācības (teorētiskās un  praktiskās),

  • ugunsgrēka riska novērtējumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām,

  • ugunsdrošības instrukciju izstrādi un uzraudzību,

  • aprīkojuma uzraudzību,

  • uzņēmumu potenciālo riska avotu izvērtēšanu

  • piedāvā izstrādātu pasākuma plānu risku samazināšanai,

  • izstrādā evakuācijas plānus

  • veic ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamo zīmju izvietošanu

Vai vēlaties uzzināt vairāk?


Sazinieties ar speciālistu