Attālinātā video novērošana

Attālinātā videonovērošana sastāv no: videoverifikācijas un videopatrulēšanas 

Attālinātās videonovērošanas pakalpojums paredz teritorijas  vai telpu  tehnisko apsardzi. Pakalpojums  tiek nodrošināts ar tehnisku risinājumu, kas  sastāv no tehniskās apsardzes un  videonovērošanas sistēmas. Pienākot trauksmes signālam uz apsardzes Operatīvo vadības centru, OVC darbinieks nekavējoties pieslēdzas attiecīgajai videonovērošanas iekārtai vai kamerai ar mērķi noskaidrot trauksmes signāla iemeslu.

Pēc trauksmes signāla iemeslu noskaidrošanas, nepieciešamības gadījumā uz apsargājamo objektu tiek nosūtīta  mobilā grupa. OVC darbinieks, veicot videonovērošanu, sniedz informatīvus norādījumus mobilās grupas darbiniekiem par notikumiem objektā, ar mērķi sekmēt  iespējamā pārkāpēja notveršanu un aizturēšanu. Par trauksmes  gadījumiem  Klients  tiek  informēts, veicot  zvanu uz Klienta norādīto kontakttālruni.

Ar video novērošanas palīdzību, USS Security Latvia Operatīvais vadības centrs visu diennakti var sekot līdzi notiekošajam objektā un drošības apdraudējuma gadījumā operatīvi pieņemt lēmumu par tālākām darbībām.

Attālinātās videopatrulēšanas pakalpojums nodrošina  teritorijas vai telpu apsardzi, kas ietver apsargājamā objekta periodisku videonovērošanu saskaņā ar klienta noteiktu laika grafiku,  ar nolūku novērst vai samazināt ielaušanās risku un iespējamos zaudējumus līdz minimumam.

Par iespējamiem riskiem  nekavējoties  tiek informēts  Klients, zvanot uz  Klienta norādīto kontakttālruni. Vajadzības gadījumā uz apsargājamo objektu nekavējoties tiek nosūtīta mobilā grupa objekta apsekošanai.

Vai vēlaties uzzināt vairāk?


Sazinieties ar speciālistu