Mobilā patrulēšana

USS Security patrulēšanas pakalpojums nozīmē apsargājamo objektu apsekošanu ar operatīvās reaģēšanas grupas palīdzību.


Pakalpojuma  mērķis - novērst nesankcionētas darbības vai potenciālu kaitējumu īpašumam, kā arī nodrošina iespēju savlaicīgi pamanīt un novērst draudošu bojājumu īpašumā.

Gadījumā, ja objektā ir radīts kaitējums vai pastāv potenciālas apdraudējuma briesmas, operatīvās reaģēšanas grupa nekavējoties ziņo USS Security Operatīvās Vadības Centram un uzsāk objekta apsekošanu.

Patrulēšanas laikā tiek pievērsta uzmanība ugunsgrēka draudiem, izsistu logu un durvju pazīmēm, tāpat iespējami aizdomīgu subjektu pārbaudei, kas ietver attiecīgu pasākumu īstenošanu. Savukārt USS Security OVC informē īpašuma saimnieku/apsaimniekotāju/atbildīgo personu, bet nepieciešamības gadījumā arī atbildīgos  dienestus.

Operatīvās reaģēšanas grupa uzturas objektā līdz brīdim, kad ierodas atbildīgā par objektu  persona/saimnieks/apsaimniekotājs.

Vai vēlaties uzzināt vairāk?


Sazinieties ar speciālistu