Privātuma politika

Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar mūsu uzņēmuma privātuma politiku. Iepazīties ar mūsu privātuma politiku Jūs varat šeit:


Iesniedzot pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei un to pārsūtīšanai uzņēmuma partneriem.