Fiziskā apsardze

Fiziskās apsardzes izmantošana ir lietderīga objektos, kuros tehniskie risinājumi vien ir nepietiekami, lai uzturētu atbilstošu drošību. Apsardzes koncepcija tiek izstrādāta, ņemot vērā apsargājamā objekta specifiku un individuālās klienta prasības. Pie mums strādā pieredzējuši un sertificēti apsardzes darbinieki, kuri apmācīti rīcībai ārkārtas situācijās.


Tradicionāli apsardzes darbinieki veic šādus uzdevumus:

  • nodrošina apmeklētāju un transporta caurlaižu režīmu;

  • novērš ļaunprātīgu rīcību klienta materiālajām vērtībām;

  • identificē pretlikumīgu darbību;

  • kontrolē drošības aprīkojuma darbību;

  • patrulē apsargājamo teritoriju;

  • nodrošina sabiedrisko kārtību objektā;

  • rīkojas ārkārtas situācijās;

  • sadarbojas ar tiesībsargājošajām iestādēm;

  • sniedz priekšlikumus par drošības uzlabošanas jautājumiem.


Vai vēlaties uzzināt vairāk?


Sazinieties ar speciālistu


Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar USS Latvia privātuma politiku. Iepazīties ar mūsu privātuma politiku Jūs varat šeit:
Iesniedzot pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei un to pārsūtīšanai USS Latvia partneriem.