Attālinātā video novērošana

Attālinātā videonovērošana sastāv no: videoverifikācijas un videopatrulēšanas 

Attālinātās videonovērošanas pakalpojums paredz teritorijas vai telpu tehnisko apsardzi. Pakalpojums tiek nodrošināts ar tehnisku risinājumu, kas sastāv no tehniskās apsardzes un videonovērošanas sistēmas. Pienākot trauksmes signālam uz apsardzes Operatīvo vadības centru, OVC darbinieks nekavējoties pieslēdzas attiecīgajai videonovērošanas iekārtai vai kamerai ar mērķi noskaidrot trauksmes signāla iemeslu.

Pēc trauksmes signāla iemeslu noskaidrošanas, nepieciešamības gadījumā uz apsargājamo objektu tiek nosūtīta  mobilā grupa. OVC darbinieks, veicot videonovērošanu, sniedz informatīvus norādījumus mobilās grupas darbiniekiem par notikumiem objektā, ar mērķi sekmēt iespējamā pārkāpēja notveršanu un aizturēšanu.  Par trauksmes gadījumiem Klients var tiek informēts, veicot zvanu uz Klienta norādīto kontakttālruni.

Ar video novērošanas palīdzību, USS Latvia Operatīvais vadības centrs visu diennakti var sekot līdzi notiekošajam objektā un drošības apdraudējuma gadījumā operatīvi pieņemt lēmumu par tālākām darbībām.

Attālinātās videopatrulēšanas pakalpojums nodrošina  teritorijas vai telpu apsardzi, kas ietver apsargājamā objekta periodisku videonovērošanu saskaņā ar klienta noteiktu laika grafiku,  ar nolūku novērst vai samazināt ielaušanās risku un iespējamos zaudējumus līdz minimumam.

Par iespējamiem riskiem nekavējoties var tikt informēts Klients, zvanot uz Klienta norādīto kontakttālruni.  Vajadzības gadījumā uz apsargājamo objektu nekavējoties tiek nosūtīta mobilā grupa objekta apsekošanai.

Vai vēlaties uzzināt vairāk?


Sazinieties ar speciālistu


Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar USS Latvia privātuma politiku. Iepazīties ar mūsu privātuma politiku Jūs varat šeit.
Iesniedzot pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei un to pārsūtīšanai USS Latvia partneriem.